Vandaag zijn wij bij de #boerderijvandetoekomst van de #wageningenuniversity: Een onderzoeksproject met als doel de input van bestrijdingsmiddelen in de landbouw te verminderen en diversiteit te bevorderen.

Onze machine draagt vandaag al eraan bij deze twee doelen te realiseren door:
1.) Geen bestrijdingsmiddelen tegen de Colorado kever te hoeven gebruiken in de aardappels en
2.) Kevers op een manier te vangen dat de goeie insecten (bijvangst) weer kunnen ontsnappen